Sunday, June 03, 2007

Mata dan tumit Rasulullah

Saya mendengar Tuan Guru saya Syeikh Abdul Aziz Che Man meriwayatkan hadith menerusi silsilah yang sampai kepada imam al-Tirmizi, sesungguhnya Imam al-Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Musa Muhammad al-Muthanna, daripada Muhammad bin Ja'far, daripada Shu'bah, daripada Samak bin Harb, katanya, aku mendengar Jabir bin Samurah berkata:

(Adalah keadaan) Rasulullah itu bermata luas, dan tumitnya nipis.

(Status hadith: Sohih. Turut diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad et. al.)

Penjelasan ringkas.

Hadith di atas jelas menceritakan mengenai bentuk mata Rasulullah. Di dalam riwayat lain, ada dilaporkan yang Samak menjelaskan kepada Shu'bah yang maksud bermata besar ialah bermata bulat. Maksud tumit nipis pula ialah daging tumit yang sedikit.

Allahua'lam.

No comments: