Monday, September 10, 2007

Cara nabi berpakaian #2....

Imam al-Tirmizi meriwayatkan daripada Muhammad bin Bashar daripada Muaz bin Hisham daripada Abi (sic) daripada Qatadah daripada Anas bin Malik katanya:

Adalah pakaian yang amat disukai oleh Rasulullah ialah al-Jabirah (jubah daripada kain kapas untuk musim sejuk dari negeri Yaman)

Status hadith: sohih

££££££££££££££

Imam al-Tirmizi meriwayatkana daripada Muhamamd bin Bashar daripada Abdul Rahman bin Mahdi daripada Ubaidullah bin Iyad daripada bapanya daripada Abi Ramthah katanya:

Aku tidak pernah melihat sesiapa yang memakai selendang (rida’) merah yang lebih cantik daripada Rasulullah. Adapun rambut baginda hampir mencecah bahunya.

Status hadith: sohih.

%%%%%%%%%%

Imam al-Tirmizi meriwayatkan daripada Qutaibah bin Said daripada Bashar bin al-Mufaddhal daripada Abdullah bin Uthman daripada Khaitham daripada Sa’id bin Jubir daripada ibn Abbas, sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda:

Hendaklah kamu memakai pakaian putih. Ianya dipakai oleh orang yang masih hidup di kalangan kamu, dan dikafankan kepada orang-orang yang mati di kalangan kamu. Sesungguhnya ia adalah sebaik-baik pakaian.

Status hadith: sohih. Turut diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibn Majah dan Imam Ahmad.

%%%%%%%%%

No comments: