Friday, September 07, 2007

Cara nabi berpakaian...

Imam al-Tirmizi meriwayatkan daripada Muhammad bin Hamid al-Razi daripada Al-Fadl bin Musa daripada Abu Tumailah dan Zaid bin Habbab, daripada Abd Al-Mukmin bin Khalid daripada Abdullah bin Buraidah daripada Ummu Salamah beliau berkata:

Pakaian yang paling disukai oleh nabi ialah jubah

Status hadith: sohih

&&&&&&&&&&&&&&

Imam al-Tirmizi meriwayatkan daripada Abdullah Muhammad bin al-Hajjaj daripada Muaz bin Hisham daripada Abi (sic) daripada Budail al-Aqili daripada Shahr bin Haushab daripada Asma' binti Yazid beliau berkata:

Sesungguhnya lengan Rasulullah itu panjang sehingga ke pergelangan tangan.

Status hadith: Sanadnya do'if, turut diriwayatkan oleh al-Nasa'i

^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ^^^^^^

Imam al-Tirmizi meriwayatkan daripada Abd bin Hamid daripada Muhammad bin al-Fadhl daripada Hammad bin Salamah daripada Habib bin al-Shahid daripada al-Hasan daripada Anas bin Malik katanya:

(Suatu hari) Sesungguhnya nabi keluar bertongkatkan (dipapah oleh) Usamah bin Zaid. Baginda memakai jubah Qitri (dari Qatar, lapisan luar jubah seperti yang dipakai oleh Imam Masjid al-Haram) yang menyelimuti tubuh baginda, kemudian baginda solat bersama mereka (sahabat).

Status hadith: Sohih

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Imam al-Tirmizi meriwayatkan daripada Suwaid bin Nasr daripada Abdullah bin al-Mubarak daripada Sa'id bin Iyyas al-Jariri daripada Abi Nadrah daripada Abi Sa'id al-Khudri katanya:

Adalah Rasulullah, apabila mendapat baju, baginda akan memberikan nama kepada baju tersebut. Begitu juga dengan serban, atau jubah atau rida' (kain serban yang membaluti bahu), kemudian baginda berkata: Ya Allah, kepada-Mu segala kesyukuran sebagaimana Engkau telah memberikan pakaian kepadaku, Aku memohon kebaikan baju ini dan kebaikan yang terhasil daripadanya, dan aku pohon jauhkan daripada kejahatannya dan kejahatan yang terhasil daripadanya.

Status hadith: sohih

No comments: